SZENT LÁSZLÓ ÁBRÁZOLÁSAI

 Iniciálék a Képes Krónikából

I. Gézának és Lászlónak a csodaszarvas mutatja az építendő
váci székesegyház helyét.

A cserhalmi ütközet, László párviadala a kun vitézzel.

Szent László király

Krakkó ostroma.

A páncélos László herceg legyőzi a leányrabló kun vitézt.

László koronázása.

A nagyváradi székesegyház építése.

László halottas kocsija elindul Váradra.

Képes Krónika
A lovagkirály nyughelye

Képek a Magyar Anjou Legendáriumból

1. Szt. László Fehérvárra megy 2. Szt. László megkoronázása
3. Szt. László a körmenetben 4. A Szt. László imájára megjelenő állatok megsegítik az éhező sereget

1. A király serege felégeti a besenyők házait 2. Szt. László imádkozik a templomban 3. A halott képében megjelenő ördög a Szent arcába vágja köpenyét
4. Az ördög megüti Lászlót a ravatallal

1. A király kereszttel védekezik a démon ellen 2. László harca a kunokkal
3. Szt. László megsebesül 4. Szt. László birkózik a kunnal, akinek lábát a lány elvágja

 

1. A leány lefejezi a kunt 2. László megpihen a leány ölében
3. Szűz Mária meggyógyítja a király sebeit 4. A király ima közben a levegőbe emelkedik

1. László megcsókolja a cseh királyt 2. A Szent halála
3. László testét a kocsi Váradra viszi 4. Váradon körmenet fogadja a királyt

1. A király temetése 2. A nép imdákozik a király sírja körül
3. Egy nemes nem tudja felemelni a síron lévő ezüsttálat
4. A szegény ember felemeli az ezüst tálat

Forrás

Szent László hermája (Győr)

Amikor III. Celestin pápa 1192-ben szentté avatta László királyt, akkor sírját felbontották és testét díszes sírba helyezték át, akkor a király koponyáját külön választották és egy mellszobor alakú tartóba helyezték. A nagyváradi székesegyházban a sír fölé helyezett ereklyetartó 1406-ban tűzvész áldozata lett, de az ereklye sértetlen maradt. A mai ereklyetartó Zsigmond királysága idején készült. Mai helyén, a győri székesegyház Hédervári kápolnájában 1861 óta látható.

A herma története

Szent László hermája (Nagyvárad)

László király koponyájának nyakszirtcsontjából 1775-ben Zichy Ferenc püspök egy darabot a nagyváradi székesegyháznak adományozott.
Ezt a darabot őrzi ez a díszes herma.

A Szent Lászlónak tulajdonított karereklye

A raguzai ferencesek kolostorában őrzik a Szent Lászlónak tulajdonított karereklyét.

(A kép forrása: Szent István és Szent László törvényei. Reflektor Kiadó. 45. o.)

 

Szent László alakja templomi freskókon

Gelence

A templom északi falának felső képsora Szent László és a kun (besenyő!) vitéz legendáját ábrázolja.

Ajánló   Ajánló

Homoródkarácsonyfalva

Az unitárius templomban lévő freskókat 2005-ben tárta fel Lángi József restaurátor. A freskó a kerlési csata jeleneteiben a szent királyt bársonyban ábrázolja.
(A műemlék templom tornyában rovásírásos emlék is található.)

Forrás

Ajánló   Ajánló

Kakaslomnic

A plébániatemplom sekrestyéjében található az 1420-as években készített freskó a kerlési csatáról.

Ajánló

Rimabánya

Sepsikilyén

 Az unitárius templom hajójának falait Jézus életéből vett jelenetekkel és a Szent László legendával díszítették, valószínűleg a 14. sz. második felében.

Forrás 

Székelyderzs

Forrás

Velemér

A freskó a Szentháromság-templomban, a hajó északi falán található, Aquila János munkája.

Ajánló

Ajánló más templomok freskóihoz

Közel 700 éves Szent László-freskó Menaságon

Szent László-legenda középkori falképei

A Szent László-legenda falképeinek adattára

 

Festmények Szent Lászlóról

 

Székely Bertalan: Szent László átkel a Dráván (1887-89).
Falkép. Mária-kápolna, Székesegyház, Pécs.

 Forrás

Kovács Mihály: Szent László ájtatossága (1858)
Olaj, vászon. Dobó István Vármúzeum, Eger.

Forrás

Kisfaludy Károly: László király a cserhalmi ütközetben (1826-30)
Olaj, vászon. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Forrás

 

  S Z O B R A I
(Válogatás)

 

 BÉKÉSCSABA

 Alkotó: Széri-Varga Géza.
 Avatása: 2000. augusztus. 19.
Helye: a szobor a Jézus Szíve róm. kat. templom előtt található Békéscsaba Erzsébethely városrészében, a Kolozsvári utcában.

 

BUDAPEST - HŐSÖK TERE 

Alkotó: Telcs Ede.
Avatása: 1911.
Helye: az emlékmű bal oldali oszlopsorában balról a második szobor.

Ajánló

BUDAPEST - KŐBÁNYA, Szent László tér

Alkotó: Antal Károly.
 Avatása: 1940.

Ajánló

CSÍKSZÉPVÍZ 

 

Alkotó: Bocskay Vincze.
Avatása: 2009. június 29.
Helye: a falu főterén található a szobor.

  

DEBRECEN

Alkotó: Till Aranka.
Avatása: 1987.
Helye: a Szent László plébániatemplom kertjében található.

Fotó: Gyurkóné Edit
Ajánló

IHAROS

 Alkotó: Major Lajos.
Avatása: 2009. július 5.
Helye: a szobrot a 10. Szent László Napok keretében leplezték le a templomkertben.

Forrás

 KISVÁRDA

Alkotó: Györfi Sándor.
Avatása: 2000. június 24.
Helye: a település római katolikus templomát építtető Szent László királynak állít emléket a templom Fő terén magasodó lovasszobor.

 

Alkotó:Györfi Sándor.
Avatása: 2003.
Helye: a Szent László Katolikus Szakközépiskola udvarán található
(Flórián tér 3.).

 

 MEZŐKÖVESD

Alkotó:
Avatása:
Helye: a római katolikus templom előtt áll a szobor.

 

MOGYORÓD

Alkotó: Józsa Lajos.
Avatása: 2001.
Helye: Petőfi S. u. elején található.

Ajánló

MÓRAHALOM

Alkotó: Serban Bonaventura.
Avatása: 2007.
Helye: a római katolikus templom kertjében található.

Forrás

MOSONMAGYARÓVÁR

Alkotó: Lebó Ferenc.
Avatása: 1993.
Helye: a
szobor a Szent Gotthárd templom mellett található. A szobrot és ivókutat Szent László szentté avatásának 800. évfordulója tiszteletére emelték, közadakozásból.

Ajánló

 NAGYVÁRAD

 

 Alkotó: Tóth István.
 Ava
tása: 1893 (1923).
Helye: a szobor a nagyváradi Püspöki székesegyház főbejárata előtt található.

Forrás (Fotó: Kotricz Tünde)

 ÓPUSZTASZER

Alkotó: Gera Katalin.
 Avatása:  2000.
Helye: Nemzeti Történeti Emlékpark.

"Gera Katalin királyportréját a Képes Krónika ábrázolása ihlette. Az 1192-ben szentté avatott királyunk átszellemülten felfelé tekint, fején a kalocsai királyfejről ismert abroncskorona látható, mellén kereszt nyugszik, köpenyét fibula fogja össze, amelyen az ismert szkíta aranyszavas ábrázolás látható. A lovagkirály katonai erényeire utal a köpenye alatt testét borító páncéling."

Ajánló   Ajánló

 SPÖKSZENTLÁSZLÓ

Alkotó: Csukás Zoltán
Avatása: 1903
Helye:

A szobrot Hettyey Sámuel püspök, a püspökszentlászlói arborétum alapítója helyeztette el 1903-ban.

Forrás

SOMOGYVÁR

Alkotó:
Avatása: 1998.
Helye: a bencés kolostorrom közelében.

Szent László az általa alapított apátságot jelölte ki saját temetkezési helyéül, ide temették el 1095-ben. Hamvait Kálmán király halála után vitték Nagyváradra.

Ajánló

 SZABOLCS

Alkotó: Varga Imre.
 Avatása: 1992.

 

 SZÉKESFEHÉRVÁR

Alkotó: Schwalm László.
Avatása: 1995.

Forrás   Ajánló

 

SZÉKELYUDVARHELY

Alkotó: Blaskó János.
Avatása: 2004.
Helye: Emlékezés Parkja.

Ajánló

 

SZEKSZÁRD

Alkotó: Nagy Benedek.
Avatása: 2001.
Helye: Béla tér.

Forrás   Ajánló

SZOB

Alkotó: Szabó Imre.
Avatása: 2000.
Helye: a Szent László templom közelében.

Ajánló

TORDASZENTLÁSZLÓ

Alkotó:
Avatása: 1992.
Helye:

 

 KÉPESLAPOK SZENT LÁSZLÓRÓL

 

 

 

A képeslapokat Steiner Józsefné, nagyatádi képeslapgyűjtő bocsátotta a rendelkezésemre, köszönet érte.

BUDAPEST - SZENT LÁSZLÓ SZOBRA

 

GYŐRSZENTLÁSZLÓ - DOMBORMŰ

 

KISVÁRDA - SZENT LÁSZLÓ LOVASSZOBRA

 

MOSONMAGYARÓVÁR - SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ SZOBRAI

 

NAGYVÁRAD - SZENT LÁSZLÓ EREKLYETARTÓJA

 

MÁRTON LAJOS GRAFIKÁJA 1930-BÓL

 

SOMOGYVÁR - SZENT LÁSZLÓ SZOBRA AZ APÁTSÁG TERÜLETÉN

 

KÉPESLAP ARANY JÁNOS IDÉZETTEL

 

KÉPESLAP SZENT LÁSZLÓ ARCKÉPÉVEL

 

SZENT LÁSZLÓ VIZET FAKASZT

 

SOMOGYI GYŐZŐ FESTMÉNYE

 

KÁTAINÉ-HELBING ARANKA FESTMÉNYE

 

TORDASZENTLÁSZLÓ - SZENT LÁSZLÓ SZOBRA

 

SZOB KÖZSÉG CÍMERE

 

 

Anjou háromszög pajzs alakban, heraldikai zöld alapon ezüst színű lovas dárdájával a sziklából vizet fakaszt. A lovas Szent László glóriával ábrázolt alakban, aki szomjazó seregének fakasztja a vizet.

 

Forrás
 

 

Szent László nevét viselő települések a Kárpát-medencében
 

 

Ismereteink szerint Szent László királyunk nevét
a Kárpát-medencében 19 település viseli:

Bakonyszentlászló (Veszprém megye)
Búcsúszentlászló (Zala megye)
Bükkszentlászló (Borsod-Abauj-Zemplén megye)
Jászszentlászló (Bács-Kiskun megye)
Homoródszentlászló (Erdély)
Kisszentlászló (Erdély)
Mátraszentlászló (Heves megye)
Nyárádszentlászló (Erdély)
Oláhszentlászló (Erdély)
Pilisszentlászló (Pest megye)
Pusztaszentlászló (Zala megye)
Püspökszentlászló (Baranya megye)
Szászszentlászló (Erdély)
Szentlászló (Baranya megye)
Szentlászló - Laslovo (Horvátország)
Szécsiszentlászló (Szlovénia)
Tordaszentlászló (Erdély)
Vácszentlászló (Pest megye)
Zalaszentlászló (Zala megye) 

Forrás
 

LINKEK

 

Szent László kilátó és kápolna Mogyoródon

A nagyváradi Szent László szoborról

 

 

ÓLOMÜVEG-ABLAK

 

 

Az ólomüveg-ablak a cleveland-i Szent Imre római katolikus magyar templomban látható. A templomot a tervek szerint 2010. június 30-án be fogják zárni. A templom berendezési és felszerelési tárgyat, sőt, még ezeket az ablakokat is, a neten hirdették meg árverezésre, így ki tudja, hogy mi lesz a sorsa...

 

Forrás: www.church-inventory.com/inventory.php és stemeric.com/

vissza a címoldalra 
 
E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
Hol időzöl/időztél legtöbbet a honlapon?
Eredmények
További szavazások
 
 


aranyliliom.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu